12 bodů pro modernizaci země

Současná krize urychlila a prohloubila celosvětové trendy. V nadcházejících volbách se bude rozhodovat o tom, zda se Česká republika stane zemí, která udává tempo, nebo zemí, která pouze reaguje na dění kolem. Chceme sebevědomou zemi, kde budou hrát prim technologie a inovativní přístup napříč obory. S cílem modernizace naší země my, níže podepsaní členové ODS, předkládáme do diskuze o připravovaném volebním programu následující body.

1+ Investujeme 1 bilion korun do infrastruktury

Dokončení dálniční sítě, vysokorychlostní internet, letiště nebo vysokorychlostní železnice. Česku všude ujíždí vlak a to je třeba změnit tak, abychom naopak my mohli ujíždět vlakem z Prahy do Vídně, Berlína nebo dalších evropských metropolí rychlostí až 400 km/h.

2+ Zrychlíme výstavbu

Podle žebříčku Světové banky jsme v „jednoduchosti“ získání stavebního povolení celosvětově až na 157. místě. Horší než Kamerun. My však chceme být jako Dánsko, které je celkově 4. a ze zemí EU dokonce 1. Jak toho dosáhneme? Jednoduše, okopírujeme jejich proces stavebního řízení.

3+ Úřad online

Zařídíme, aby 90 % úředních podání, jako například daňové přiznání, žádost o vydání řidičáku nebo občanky, mohl každý vyřídit ze svého mobilu. Žijeme v 21. století a fyzická návštěva úřadu není potřeba. 

4+ Otevřeme data státu 

Zpřístupníme anonymizovaná data držená státem veřejnosti. Vytvoříme příležitost pro soukromý sektor k vývoji nových aplikací a produktů, které zlepší nejen dopravu, ale třeba i přístup ke zdravotní péči a vzdělání. Zvýší se transparentnost a získáme možnosti lépe se rozhodovat ve všech klíčových segmentech našeho života.

5+ Připravíme Česko na blockchain

Nastavíme právní prostředí tak, aby se Česko mohlo stát globálním hubem dnešního digitálního světa. Od kryptoměn a jejich burzy po robotizaci průmyslu. Zabráníme dvojímu zdanění a umožníme každému, aby mohl jednoduše investovat svoje peníze. Ať už jde o jednotlivce, firmy nebo zahraniční investory. 

6+ Naučíme děti programovat

Zavedeme hodiny programování počínaje šestou třídou, ve kterých se děti naučí základy programování i ovládání pokročilých funkcí v běžně dostupných kancelářských programech. Podpoříme vznik a rozvoj nových oborů na středních a vysokých školách, jako game design, digitální grafika nebo kyberbezpečnost. 

7+ Angličtina od první třídy

Druhý jazyk od třetí třídy. Omezíme byrokracii tak, aby ve školách mohli snadněji začít učit rodilí mluvčí a lidé, kteří dlouhodobě žili v zahraničí. Důraz bude kladen na schopnost rozumět a mluvit. 

8+ Ani koruna z veřejných peněz do dabingu

Cizí jazyk se člověk nejlépe naučí, je-li s ním v každodenním kontaktu. To potvrzuje i zahraniční zkušenost například ze Skandinávie. Soukromník ať si dělá, co chce, zajistíme ale, aby dabování zahraničních pořadů a filmů nebylo placeno z veřejných peněz. 

9+ Zeleno-modrá infrastruktura

Zemědělství posuneme do 21. století. Podpoříme obnovu lesů a luk. Místo velkochovů a průmyslových farem podpoříme drobné zemědělce. Budeme podporovat rodinné farmy, šetrnost k životnímu prostředí, udržování vody v krajině a inovace jako vertikální zemědělství. 

10+ Snížíme náklady na státní správu o polovinu

Zrušíme zbytečné úřady jako například Výzkumný ústav práce a sociálních věcí nebo CzechTourism. Spolu s nimi omezíme přebujelou agendu a ušetříme i díky digitalizaci státní správy. Vystoupíme z nefunkčních mezinárodních institucí, zejména z postsovětských bank. 

11+ Dokončíme privatizaci

Zmenšíme stát. Nepotřebujeme stát, aby vařil pivo, rozvážel poštu ani aby každoročně vytvářel pochybné zakázky na těžbu dřeva ve státních lesích. Privatizujeme zbývající firmy ve státním vlastnictví a výtěžek z jejich prodeje použijeme na modernizaci Česka. 

12+ Otevřeme u nás základnu NATO

Zvýšíme výdaje na obranu naší země alespoň na 2 % HDP. Budeme ve spolupráci s domácím obranným průmyslem rozvíjet kapacity naší armády tak, aby se stala světovou špičkou v oblasti elektronického boje a moderních technologií, radiolokátory počínaje a drony konče.

PRESS BALÍČEK


Signatáři:

Pavlína Civínová

Lukáš Hanes

Radim Ivan

Jan Klusáček

Jakub Splavec

Matěj Trávníček

Kontakt:

info@cesko.plus

VYJÁDŘETE PODPORU PROGRAMU

100% CHRÁNĚNO. Vaše data chráníme a

sbíráme je proto, abychom měli zpětnou vazbu, kolik tento program dokáže

posbírat podpory. Váš e-mail použijeme výhradně pro informování o novinkách

týkající se prosazování těchto programových bodů. Iniciativa Česko.plus je

aktivita členů ODS.